Go to main content.

Ansvarlig forretningspraksis

Employees working in lab

Vi er forpliktet til å utøve integritet i alt vi gjør. Hva vi gjør i Alcon er viktig for å hjelpe folk med å se bedre. Hvordan vi driver virksomhet på arbeidsplassen, i markedet og i samfunnet, avgjør vår suksess som bedrift. Vi tror på å drive virksomhet på en rettferdig og etisk måte som er i samsvar med alle gjeldende lover, krav og industriforskrifter.

 

Code of Business Conduct

Vår Code of Business Conduct (“Code”) danner grunnlaget for vårt Integrity and Compliance program. Vår Code definerer hva vi står for og hvordan vi styrer vår virksomhet. Vi forventer at alle tilknyttede selskaper og medlemmer av styret, driver bedriftsvirksomhet i samsvar med vår Code.

Ethics Helpline

Alcon oppfordrer og forventer at medarbeidere og samarbeidspartnere stiller spørsmål og rapporterer etiske anliggender. Kontakt ledelsen, Human Resources, Compliance, Legal, eller Alcon Ethics Helpline.
Alcon Ethics Helpline er en uavhengig, konfidensiell telefontjeneste som er tilgjengelig hele døgnet på flere språk. Bekymringer kan rapporteres anonymt via Helpline. For detaljer om rapportering gå til Alcon.Ethicspoint.com