Go to main content.

Samfunnspåvirkning og bærekraft

A doctor speaks with a mother and child

Alcon ønsker å forbedre liv, styrke lokalsamfunn og skape langsiktig verdi ved å utvikle innovative produkter som forbedrer synet. Strategien vår tar utgangspunkt i vår forpliktelse til å gjøre det mulig for lokalsamfunnene å få tilgang til viktige øyehelsetjenester, slik at alle kan se strålende. Den fokuserer på tre områder - Brilliant Lives, Brilliant Innovation og Brilliant Planet - og inkluderer mål for sosial og miljømessig påvirkning for å holde oss ansvarlige og måle fremgang.

A smiling man with a young girl on his shoulders, holding hands, with a brilliant sun and a bright blue sky behind them

Brilliant
Lives

Alcon arbeider for en verden der behandlingsbare, forebyggbare tilstander som påvirker øyehelsen, får den oppmerksomheten de trenger. Mer enn 1,1 milliarder mennesker lever med ukorrigert synsnedsettelse - 90 % av dem bor i lav- og mellominntektsland.1 Alcon hjelper partnerne våre med å gi lokalsamfunn tilgang til viktige øyetjenester, slik at alle kan se strålende, uavhengig av geografi, kjønn, alder eller sosioøkonomisk status.

A young woman researcher in the lab, smiling at the camera.

Brilliant
Innovation

Vårt mangfoldige talent og vår kultur for kontinuerlig forbedring driver Alcons innovasjon, noe som resulterer i førsteklasses produkter som forandrer liv, er mer bærekraftige, øker effektiviteten og forbedrer pasientsikkerheten. Gjennom innovasjon, sterke økonomiske verdiforslag og samarbeid med beslutningstakere i helsevesenet streber vi etter å gi alle pasienter og forbrukere den øyeomsorgen de fortjener.

A man under some solar panels in a blue Alcon shirt, taking notes.

Brilliant
Planet

Alcon bryr seg om planeten vår og bidrar til å skape en mer bærekraftig verden slik at alle kan leve et strålende liv. Fordi vi produserer ca. 90 % av produktene våre internt, er vi i stand til å styre miljøavtrykket vårt gjennom effektivitet og optimalisering for å redusere utslipp, vann, avfall og problematiske kjemikalier. Vår globale strategi for miljømessig bærekraft fokuserer på fire prioriterte områder: bærekraftige produkter og tjenester, energieffektivitet og reduksjon av klimagasser, reduksjon av driftsavfall og vannforvaltning.

Mål for sosial påvirkning og bærekraft

Mål for sosial påvirkning

Innen 2025 vil Alcons filantropiske støtte og opplæringsprogrammer bidra til å forbedre synet til 5 millioner mennesker som lider av ubehandlet grå stær i lav- og mellominntektsland, inkludert 1 million som anses å være kataraktblinde.

Innen 2025 vil Alcons medarbeidere bidra til å forbedre synet og fremme akademisk suksess ved å gjennomføre 150 000 synsundersøkelser for barn og sikre omfattende behandling for dem som trenger det.

Mål for miljøpåvirkning

Innen 2030 skal Alcon bli karbonnøytralt i hele den globale virksomheten (Scope 1- og Scope 2-utslipp).

Innen 2030 skal Alcon avlede 100 % av det ikke-farlige avfallet som genereres ved produksjonsanlegg og distribusjonssentre fra deponi.

Bedriftens Samfunnsansvar

Finn ut mer om vårt arbeid med Bedriftens samfunnsansvar.

The cover of the Alcon 2022 Social Impact and Sustainability Report, showing a young girl blowing bubbles into the air.

Rapport om sosial påvirkning og bærekraft

Les om våre fremskritt og resultater:

Rapport om sosial påvirkning og bærekraft 2022

Tidligere rapporter

Rapport om samfunnsansvar 2021
Rapport om samfunnsansvar 2020
Rapport om samfunnsansvar 2019

Anerkjennelse

Sertifisert som Great Place to Work - Great Place to Work Institute (USA, Irland, Singapore, Filippinene, Thailand, Malaysia, Australia og New Zealand)

Top Employer - Top Employers Institute (Brasil, Frankrike, Polen, Spania, Sveits, Tyskland, og Storbritannia)

Beste arbeidsplass i Texas - Fortune

Best Place to Work for LGBTQ+ Equality - Human Rights Campaign Corporate Equality Index (Human Rights Campaign)

Det beste selskapet for sponsing - DiversityInc

Lær mer om våre anerkjennelser på Karriere.

Referanser

1 IAPB, Vision Atlas - Det internasjonale byrået for forebygging av blindhet (iapb.org)