Go to main content.

Bedriftens samfunnsansvar

Mother and daughter playing in Autumn leaves

Alcon ser for seg en verden der behandlingsbare, forebyggbare tilstander som påvirker folks øyehelse får den oppmerksomheten de trenger, når de trenger det, uavhengig av geografi, kjønn, alder eller sosioøkonomisk status.

Hvorfor øyepleie?

Å ta vare på øynene våre er en viktig del av helsen. Men altfor ofte får ikke øynene våre den oppmerksomheten de fortjener. Mange mennesker har ikke mulighet til å få tilgang til den øyeomsorgen de trenger, og det finnes mange steder i verden der det ikke engang finnes øyeomsorg av høy kvalitet. Fraværet av øyeomsorg har en enorm innvirkning på enkeltpersoner og samfunn, og resulterer i mer enn 400 milliarder dollar i tapt produktivitet hvert år.1 Den gode nyheten er at det ikke trenger å være slik. Mange ødeleggende øyesykdommer, som for eksempel glaukom, kan behandles eller, når det gjelder blindhet på grunn av grå stær, til og med forebygges. Når øyesykdommer ikke behandles, kan de føre til større problemer for øynene og den generelle helsen.

Behovet

Det er fortsatt et stort udekket behov for øyehelsetjenester av høy kvalitet på verdensbasis. Vi har verktøyene som skal til for å gjøre en forskjell. Men uten eksperter, partnere og mennesker på bakken som er opplært og utstyrt til å gjøre en forskjell, vil folks øyne og helse fortsette å lide unødvendig.

Løsningen

Vi vet at behovet er større enn noen enkelt organisasjon kan løse. Vi forstår at problemet krever mer enn bare mer penger, forsyninger eller utstyr. Den eneste måten å gjøre øyehelsetjenester av høy kvalitet mer tilgjengelige og tilgjengelige på, er å skape selvbærende økosystemer for øyehelse.

 
Alcon Giving
Gjennom Alcons veldedighetsarbeid støtter vi et mangfold av humanitære organisasjoner, hvis strategi samsvarer med våre mål. Det innebærer å donere penger, produkter og delta i frivillige støtteaktiviteter.

Veldedige pengedonasjoner
Synet er en viktig del av hverdagen og våre dagligdagse oppgaver. I mange deler av verden vil det også være altavgjørende for å kunne fullføre en utdanning, leve selvstendig og ha en jobb. Dog for mange kan synet reduseres eller forsvinne helt.
Derfor er et av Alcons mange mål å øke tilgangen til øyepleie. Gjennom våre partnere støtter vi programmer og tilbud i mer enn 90 land, som arbeider for å forbedre eller gjenopprette synet. I tillegg gir vi midler til å støtte lokalsamfunnene i deres arbeid.
Dersom du har spørsmål om Alcons donasjonsprogram tilgjengelige i ditt land, vennligst Kontakt oss.
 

 
Veldedige produkt og utstyrsdonasjoner
Alcon donerer medisin og utstyr til øyeklinikker som arbeider for å forbedre og gjenopprette synet til pasienter rundt om i verden. Våre donasjoner bidrar til å gjøre disse klinikkene mer bærekraftige slik at de kan gi lengervarende pleie til flere pasienter. Vi donerer også produkter og utstyr til medisinske oppdrag, som utfører øyeundersøkelser og operasjoner til pasienter, samt opplæring til lokale profesjonelle innenfor øyepleie.
Lær mer om Alcon kriterier og hvordan man kan søke om produkt og utstyrsdonasjoner:

Referanser

  1. “The Lancet Global Health Commission on Global Eye Health: Vision Beyond 2020,” The Lancet Global Health Commission, Volume 9, Issue 4, E489-E551, April 01, 2021.