Go to main content.

Virksomhetens ansvar

Corporate Responsibility

Via Alcons Corporate Giving-initiativ hjelper vi mennesker ved å øke tilgangen til førsteklasses øyepleie, gi opplæring, bidra til økt kunnskap hos øyeleger samt støtte vårt lokale samfunn.

 
Økt tilgang til øyepleie av god kvalitet
I mange områder i verden er tilgangen til øyepleie begrenset eller ikke tilgjengelig i det hele tatt. Derfor samarbeider vi med organisasjoner og støtter programmer som bidrar til bærekraftig øyepleie for pasienter over hele verden. Som et resultat av det har hundretusenvis av pasienter mottatt øyebehandling som de ellers kanskje ikke ville ha mottatt.
Ansvarlig forretningspraksis
Vi er forpliktet til å utøve integritet i alt vi gjør. Hva vi gjør i Alcon er viktig for å hjelpe folk med å se bedre. Hvordan vi driver virksomhet på arbeidsplassen, i markedet og i samfunnet, avgjør vår suksess som bedrift. Vi tror på å drive virksomhet på en rettferdig og etisk måte som er i samsvar med alle gjeldende lover, krav og industriforskrifter.
 

 
Alcon Giving
Gjennom Alcons veldedighetsarbeid støtter vi et mangfold av humanitære organisasjoner, hvis strategi samsvarer med våre mål. Det innebærer å donere penger, produkter og delta i frivillige støtteaktiviteter.

Veldedige pengedonasjoner
Synet er en viktig del av hverdagen og våre dagligdagse oppgaver. I mange deler av verden vil det også være altavgjørende for å kunne fullføre en utdanning, leve selvstendig og ha en jobb. Dog for mange kan synet reduseres eller forsvinne helt.
Derfor er et av Alcons mange mål å øke tilgangen til øyepleie. Gjennom våre partnere støtter vi programmer og tilbud i mer enn 90 land, som arbeider for å forbedre eller gjenopprette synet. I tillegg gir vi midler til å støtte lokalsamfunnene i deres arbeid.
Dersom du har spørsmål om Alcons donasjonsprogram tilgjengelige i ditt land, vennligst Kontakt oss.
 

 
Veldedige produkt og utstyrsdonasjoner
Alcon donerer medisin og utstyr til øyeklinikker som arbeider for å forbedre og gjenopprette synet til pasienter rundt om i verden. Våre donasjoner bidrar til å gjøre disse klinikkene mer bærekraftige slik at de kan gi lengervarende pleie til flere pasienter. Vi donerer også produkter og utstyr til medisinske oppdrag, som utfører øyeundersøkelser og operasjoner til pasienter, samt opplæring til lokale profesjonelle innenfor øyepleie. Alle produkt og utstyrsdonasjoner tilbys gjennom Alcon Cares.
Lær mer om Alcon Cares kriterier og hvordan man kan søke om produkt og utstyrsdonasjoner:
 

Ansvarlig forretningspraksis

Vi er forpliktet til å utøve integritet i alt vi gjør. Hva vi gjør i Alcon er viktig for å hjelpe folk med å se bedre. Hvordan vi driver virksomhet på arbeidsplassen, i markedet og i samfunnet, avgjør vår suksess som bedrift. Vi tror på å drive virksomhet på en rettferdig og etisk måte som er i samsvar med alle gjeldende lover, krav og industriforskrifter.

Code of Business Conduct

Vår Code of Business Conduct (“Code”) danner grunnlaget for vårt Integrity and Compliance program. Vår Code definerer hva vi står for og hvordan vi styrer vår virksomhet. Vi forventer at alle tilknyttede selskaper og medlemmer av styret, driver bedriftsvirksomhet i samsvar med vår Code.

Ethics Helpline

Alcon oppfordrer og forventer at medarbeidere og samarbeidspartnere stiller spørsmål og rapporterer etiske anliggender. Kontakt ledelsen, Human Resources, Compliance, Legal, eller Alcon Ethics Helpline.
Alcon Ethics Helpline er en uavhengig, konfidensiell telefontjeneste som er tilgjengelig hele døgnet på flere språk. Bekymringer kan rapporteres anonymt via Helpline. For detaljer om rapportering gå til Alcon.Ethicspoint.com