DAILIES TOTAL1® — kontaktlinser viser langvarig glideeffekt og lav konsentrasjon av silikonatomer på kontaktlinsens overflate